info
Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku www.scanflow.sk. Veríme, že na nej nájdete všetky odpovede na svoje otázky. IKARO s.r.o.

<< SPÄŤ NA VÝHODY

Množstvo výhod v jednom produkte

Jednorázová investícia

Všetky výhody ScanFlow môžete využívať bez toho, aby ste sa obávali pravidelných mesačných alebo iných dodatočných platieb. Jednorázová počiatočná investícia do ScanFlow Vám garantuje jeho časovo neobmedzenú funkčnosť bez závislosti na samotnom multifunkčnom zariadení.

Dodatočné investície do ScanFlow môžete očakávať iba v týchto prípadoch:

- Pri zvýšení počtu MFP využívajúcich aplikáciu ScanFlow

- Pri zvýšení paušálu mesačne alebo ročne rozpoznaného počtu strán

- Pri prechode na funkčne vyššiu licenciu ScanFlow

- Pri využívaní služby Maintenance zabezpečujúcej pravidelnú aktualizáciu ScanFlow na najaktuálnejšie dostupnú verziu